ข้อกำหนดและเงื่อนไข Royal558

ยินดีต้อนรับสู่ ข้อกำหนดและเงื่อนไข Royal558 (“เรา” “ของเรา” “พวกเรา” การเข้าถึงและใช้ แสดงว่าคุณรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

1. การตกลงตามข้อกำหนด

การใช้ [ชื่อบริษัท/เว็บไซต์ของคุณ] แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดงดใช้บริการของเรา

2. คุณสมบัติ

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือมีความสามารถตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณเพื่อใช้ [ชื่อบริษัท/เว็บไซต์ของคุณ] โดยการใช้บริการของเรา คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา [รวมลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ] เพื่อทำความเข้าใจวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ

4. การลงทะเบียนบัญชี

บางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไข อาจกำหนดให้คุณต้องสร้างบัญชี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีของคุณ รวมถึงรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

5. เนื้อหาของผู้ใช้

เนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งหรืออัปโหลดในข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความคิดเห็น บทวิจารณ์ และข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นเนื้อหาของผู้ใช้ คุณให้สิทธิ์แก่ [ชื่อบริษัท/เว็บไซต์ของคุณ] แบบไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ทั่วโลก ถาวร และถ่ายโอนได้เพื่อใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาผู้ใช้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเรา

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหา เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเนื้อหาทั้งหมดใน [ชื่อบริษัท/เว็บไซต์ของคุณ] เป็นทรัพย์สินของข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือผู้ให้อนุญาต และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา คุณไม่สามารถใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ จาก [ชื่อบริษัท/เว็บไซต์ของคุณ] โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

7. กิจกรรมต้องห้าม

เมื่อใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้:

ก. ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข. ละเมิดสิทธิของผู้อื่น.

ค. การอัปโหลดหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือเนื้อหาที่เป็นอันตราย

ง. มีส่วนร่วมในการฉ้อฉลหรือหลอกลวง

อี ก่อกวน คุกคาม หรือทำร้ายผู้อื่น

ฉ. การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

8. ลิงค์บุคคลที่สาม

อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ก่อนที่จะโต้ตอบกับพวกเขา

9. ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน และผู้ออกใบอนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ ผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจาก การใช้ [ชื่อบริษัท/เว็บไซต์ของคุณ] หรือเนื้อหาใดๆ ที่ให้บริการผ่านบริการของเรา

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง [ชื่อบริษัท/เว็บไซต์ของคุณ] และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน และผู้ออกใบอนุญาตจากการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดจากหรือ ที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้รอยัล558 

11. การแก้ไขและการยุติ

รอยัล558 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติบริการด้านใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยการอัปเดตหน้านี้ การใช้ [ชื่อบริษัท/เว็บไซต์ของคุณ] ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่อัปเดต

12. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของ [ประเทศ/รัฐของคุณ] โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวของศาลที่ตั้งอยู่ใน [ประเทศ/รัฐของคุณ]

13. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ [ชื่อบริษัท/เว็บไซต์ของคุณ] เกี่ยวกับการใช้บริการของเรา และแทนที่การสื่อสาร ข้อตกลง และความเข้าใจก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด

14. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า